*مثل هیچکس*

*من ان نیم که حلال از حرام نشناسم شراب با تو حلال است و اب بی تو حرام*

آبان 92
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
2 پست