*مثل هیچکس*

*من ان نیم که حلال از حرام نشناسم شراب با تو حلال است و اب بی تو حرام*

» به کجا چنین شتابان..... :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» پشتم لرزید... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» طی شد این عمر..... :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» به سراغ من اگر میایید...... :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» شمع زندان :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» چرا گذاشتی چنین اتفاقی بیوفتد؟ :: ۱۳٩۱/٥/۱
» جملاتی زیبا از کوروش کبیر :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» جملاتی زیبا از دکتر علی شریعتی :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» کوهنورد :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» ارزو های ویکتور هوگو......... :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» تو را به جای همه ی کسانی که نشناخته ام دوست میدارم............ :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» کاش میدیم چیست؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» نمیرنجم اگر باور نداری عشق نابم را.... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» چقدر زود دیر میشود.... :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» تولدت مبارک....... :: ۱۳٩٠/۸/٧
» صبر سنگ....... :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» روز دختر مبارک!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/٧/٧
» و چه رویاهایی... :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» داستان پیرمرد :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» .................... :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» میتراود مهتاب....... :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» شعععععر! :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» توهم!!!!!! :: ۱۳٩٠/٥/٩
» من به تو خندیدم :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» اسم وبلاگ :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» قشنگ ترین جمله :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» نابرده رنج :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» داستان جالب سنجش :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» تعریف فقر از دکتر شریعتی :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» ۱۳٩٠/٢/٢۸ :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» 25 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» درامد :: ۱۳٩٠/٢/٢٥      قالب ساز آنلاین